ശനിയാഴ്‌ച, നവംബർ 25, 2006

അരണയും അന്ധവിശ്വാസവും


 പഴഞ്ചൊല്ലിൽ പതിരില്ല എന്നാണു പഴഞ്ചൊല്ലിനെക്കുറിച്ചുള്ള ആമുഖ പഴഞ്ചൊല്ല്. പതിര് എന്നതു കൊണ്ട് എന്തു തന്നെ ഉദ്ദേശിച്ചാലും , അന്ധവിശ്വാസങ്ങൾ, ശാസ്ത്രം അനാവരണം ചെയ്തിട്ടുള്ള വസ്തുതകൾക്ക് വിരുദ്ധമായവ , സാമാന്യയുക്തിക്ക് നിരക്കാത്തവ തുടങ്ങിയ വർഗ്ഗികരണത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്താവുന്ന ചിലതെങ്കിലും ഉണ്ട് പഴഞ്ചൊല്ലുകളിൽ. അരണയെക്കുറിച്ച് ചില ചൊല്ലുകളുണ്ട് . എല്ലാം യുക്തിക്കു നിരക്കാത്തവയുമാണ്. 
        അരണ (Skink) ജീവശാസ്ത്രപ്രകാരം Scincidae എന്ന പല്ലികുടുംബത്തിൽ പെട്ട  വിഷമില്ലാത്ത ജീവിയാണ്. അരണയുടെ വായിൽ ഡ്രാഗണുകളുടെ വായിലേതു പോലുള്ള അപകടകാരികളായ സൂക്ഷ്മാണുക്കളുള്ളതായും അറിവില്ല. പക്ഷേ പഴഞ്ചൊല്ലിൽ അവൻ ഭീകരനാണ്.

        അരണ കടിച്ചാലുടനേ മരണം

        അരണയുടെ ബുദ്ധി അര നിമിഷം മാത്രം

         അരണയ്ക്കു മറതി 

    ഒരു പക്ഷെ അരണയുടെ ചലനത്തിലെ സവിശേഷതയാകാം ഇങ്ങനെ ബുദ്ധിയില്ലാത്ത ജീവിയായി മുദ്ര കുത്തപ്പെടാൻ കാരണം. അതുപോലെ അരണയുടെ ശരീരത്തിൻ്റെ സവിശേഷമായ തിളക്കമായിരിക്കാം പാമ്പിനെപ്പോലെ വിഷമുള്ളതാകാം അരണയുമെന്ന അനുമാനത്തിനാധാരം. ചില അരണകൾക്ക് തിളക്കമുള്ള വർണ്ണത്തിലുള്ള വാലുണ്ട്. (ഉദാ: ഇലക്ട്രിക് ബ്ലൂ)
    അരണയെ പ്രതിപാദിക്കുന്ന ചില ചൊല്ലുകൾ കൂടിയുണ്ട്. അതിലും മുന്തിനിൽക്കുന്ന കാര്യം അരണഭയം തന്നെയാണ്.

        അരണ കിരണ ശപ്പില ശിപ്പില

 (അരണയെന്നു നിനച്ചു ഭയന്നത് വെറുതെ ! അതു കരിയിലയായിരുന്നു.)

        അരണ ഉരണ ഊറാമ്പുലി

... അങ്ങനെ ഭയം കാര്യമല്ലാതായി...


അരണ മാത്രമല്ല, പാവം ഓന്തും ഇത്തരം അന്ധവിശ്വാസങ്ങളുടെ ഇരയാകുന്നു.

ഓന്തിനെ കൊന്നാൽ ഒഴുക്കു പുണ്യം

ഓന്തുകണ്ടാൽ ചോരകുടിയ്ക്കും

ഓന്തുനക്കിക്കൊല്ലും അരണ കടിച്ചുകൊല്ലുംഅഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല:

പഴഞ്ചൊല്ലുകളും സ്ഥലങ്ങളും ചരിത്രവും

പതിനെട്ടും പടുതോളും സംഘങ്ങൾ അഥവാ പട്ടാളസഘങ്ങൾ തളിയാതിരിമാരുണ്ടായിരുന്ന കാലത്തു നിലനിന്നിരുന്ന ഒരു സംവിധാനമയിരുന്നു. കേരളത്തിൽ അന്നു തളികളും ...